Általános alapelv

Az etikus magatartás olyan erkölcsi kategória és színvonal, amelynek követelményei a hatályos jogszabályok és szakmai előírások felett állnak. (Ami törvényes, az még nem feltétlenül és nem minden esetben etikus!)

Az Entervill Kft. tulajdonosai és alkalmazottai kötelezettséget vállalnak az alábbiakra

  • Elismerik és betartják az adott szó mindent megelőző és felülmúló erejét;
  • Csak olyan megállapodásokat és szerződéseket kötnek, melyek megtarthatósága tekintetében, az elvárható gondosság keretei között, nincs kétségük;
  • Tevékenységük során a partnereikkel és üzletfeleikkel a kölcsönös előnyök elvének érvényesítésére törekednek, mivel ez adja a megállapodások és szerződések betartásának fundamentumát;
  • Nem élnek vissza partnereik és üzletfeleik esetleges szorult helyzetével;
  • Nem alapoznak megállapodást partnereik és üzletfeleik tévedésére;
  • Gondosan kerülnek minden olyan cselekedetet, amelyek alkalmasak lehetnek mások üzleti jó hírének csorbítására;

A szellemi tulajdon védelme

Az Entervill Kft. szellemi és anyagi erőforrásai segítségével előállított vagy vásárolt szellemi tulajdon az Entervill Kft. tulajdona és nem kezelhető egyéni/személyes tulajdonként. Az Entervill Kft. célkitűzése, hogy minden jelentős szellemi tulajdona tekintetében megteremtse, megvédje, fenntartsa és megóvja jogait, a szellemi tulajdont felelősségteljes módon használja fel. Saját szellemi tulajdonunk védelme mellett ugyanúgy tiszteletben tartjuk másoknak a szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

Az információ védelme

A partnereink és az ügyfeleink jogos információ iránti igényét termékeinkről és társaságunk működéséről készséggel kielégítjük. Az ügyfelekről vagy saját munkatársainkról birtokunkba jutott, valamint az üzleti partnerektől tudomásunkra jutott titkos és bizalmas információk védelmét kötelességünknek tartjuk.

A törvényesség védelme

Tevékenységünk során jóhiszeműen és becsületes módon, az adott ország vonatkozó törvényeit és előírásait betartva működünk, és csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használjuk. Ugyanezt a magatartást várjuk el szerződött partnereinktől is. Beszállítók, üzleti partnerek Kapcsolatunk beszállítóinkkal és egyéb üzleti partnereinkkel a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul. Bizalmasnak tekintünk minden olyan információt, amely az Entervill Kft. és a beszállítói közötti viszonnyal kapcsolatos.

Összeférhetetlenség

Munkatársainktól megköveteljük, hogy kerüljenek el minden összeférhetetlenséget magánjellegű pénzügyi érdekeltségük és a munkahelyükön betöltött pozíciójuk között. Jogtalan előny tilalma Üzletvitelünkben a becsületesség és a feddhetetlenség érvényesül, és ugyanezt várjuk el üzletfeleinktől is. A jogtalan előny nyújtását vagy elfogadását minden formájában határozottan elítéljük, sőt munkavállalóink számára tiltjuk. Nem bátorítjuk ajándék adását, illetve munkavállalóink számára tiltjuk annak elfogadását.

Versenytársak

Bár az Entervill Kft. határozott versenytársként kíván működni a piacon, tevékenységét a tisztességes verseny normáival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályoknak megfelelve végzi.

Budapest, 2010-07-02

Hanti Tamás
ügyvezető igazgató